WAN IP & SpeedTest
Tiếng Việt English

Tỷ giá ngoại tệ - Vietcombank

GMT+7
Tự động cập nhật sau: s Cập nhật ngay

Giá USD tự do

23,170
23,200

Giá Vàng - Eximbank

Vàng miếng SJC 99,99
(10 chỉ series 2 ký tự chữ)
5,380,000
5,500,000
Vàng miếng SJC 99,99
(10 chỉ series 1 ký tự chữ và 1-2-5 chỉ)
5,366,000
5,500,000

© 2016 by Phạm Ngọc Huấn (Mr. Huan Pham)
Liên Hệ: +84 903053007